Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés DSA

A HugaroCon nyomán

A HungaroCon találkozón jártam (http://hungarocon.hu/) vasárnap (2013. november 17-én), és a Netidők asztaltársaság nyilvános beszélgetésén olyan informatikai kifejezésekkel foglalkoztam, amelyeknek van valamiféle közük a sci-fihez. Íme egy kis válogatás.

Wi-Fi

Az audiotechnikából a már több évtizeddel ezelőtt közhasználatba került HIFI kifejezés mintájára épül fel ez a mozaikszó. A HIFI-hez pedig formailag a sci-fi hasonlít igazán. Ezekben a szerkezetekben az utótag és a hangtani felépítés a közös. A közös utótag a Fi: fidelity ’hűség, torzításmentesség’ (a sci-fi végén a fi pedig a fiction ’fikció’ rövidülése). A HIFI feloldása: high fidelity ’magas szintű (hang)hűség, torzításmentesség’. A Wi-Fi ugyanígy épül fel: a Wi előtag a wireless, azaz ’vezeték nélküli’ rövidítése, a Fi utótag pedig ’torzításmentesség, érzékenység’ jelentésű, ám az utótagnak nincs különösen fontos szerepe a kifejezésben. A Wi-Fi egyszerűen a ’vezeték nélküli internetkapcsolat’ jelentést hordozza, és a vezetékes internetkapcsolat alternatívájaként gyakran találkozunk vele. A Wi-Fi írásmódja ebben a változatban terjedt el a nemzetközi és a magyar írásbeliségben is.

 

robot

Ez a szó középkori szláv átvétel eredménye a magyar nyelvben. A töve a rabota ’munka’ jelentést hordozza. Maga a munka szó is szláv eredetű, valamikor a honfoglalás idején vettük át. A robot első jelentése: ’a jobbágyoknak kötelezően elvégzendő, ellenszolgáltatás nélküli munkája’, és csak a legutóbbi időtől jelenti az ’automata vezérlésű berendezést’.

A robot számítástechnikában használatos rövidebb alakja a bot, ami csonkolással jött létre az eredeti szóból. A botok az informatikában jellemzően önállóan, emberi beavatkozás nélkül működő szoftverek, ilyenek például a csevegőszobákban (chatroomokban) az új belépőknek köszönő botok, de vannak spambotok is, amelyek kéretlen reklámleveleket küldenek automatikusan az adatbázisban lévő e-mail címekre.

 

Android

Ez egy ógörög kifejezés, amely az androsz főnév (ami az anēr ’férfi’, főnév birtokos esete) és az –eidesz ’valami példánya’, ’valamihez hasonló’ utótag (ami az eidosz ’faj’ névszóból származik) kapcsolatából áll. Az android tehát eredetétől fogva nemhez kötött, hím nemre vonatkozik, ám a nemzetközi nyelvhasználatban nemtől függetlenül az ’emberhez hasonló’, ’emberalakú’ jelentést hordozza.

Kifejezetten gyakori az android kifejezés a kultúra, a tudomány számos területén. Maga az android szóalak már a 13. században belekerült az európai kultúrába, Albertus Magnus vagy más néven Nagy Szent Albert, a középkor egyik legnagyobb teológusa, filozófusa és univerzális polihisztora a legenda szerint alkotott egy androidot vagyis gépembert, amit aztán tanítványa, Aquinói Szent Tamás megsemmisített. Annyi azonban bizonyos, hogy az emberi lét, az intellektus lényege, az antropológia ’embertan’ Albertus Magnus gondolkodásának a középpontjában állt. Innentől kezdve időről-időre felbukkant az európai, illetve majd az amerikai kultúrában is az android ’emberhez hasonló’ kifejezés.

Sok területen használják az emberhez hasonló, emberformájú eszközök megnevezésére az android szót. Talán a legismertebb származéka a droid (ami csonkolással alakult ki) George Lucas Csillagok háborúja című filmjében jelent meg, és már nem csak az emberszabású, hanem mindenféle robot jelentésében is elkezdték használni.

Az informatikában az androidot olyan robotok vagy mesterséges organizmusok, rendszerek elnevezésére szokták használni, amelyek úgy néznek ki, mit egy ember, vagy emberi módon cselekednek. Ám filmcímként, különböző számítógépes és egyéb játékok neveként, zeneszámok címeként is előfordul. Tehát az emberkinézetű vagy ember módjára cselekvő mesterséges szerkezet gondolata megtermékenyítette a kulturális, a művészeti és a tudományos életet is.

Az informatikában, pontosabban a moblitelefónia világában az Android egy tulajdonnév, ami a Google által (illetve a Google által felvásárolt Android Inc. kezdeményezésével) 2007 novemberére mobiltelefonok részére kifejlesztett, nyílt forráskódú, Linux alapú operációs rendszer neve. A névadás motivációja tehát világos, az operációs rendszer a fejlesztő vállalat nevét vitte tovább, tehát itt egy névátvitellel találkoztunk. És az eredeti név, a vállalat nevének a jelentése jól átláthatóan kapcsolódik a technológiai környezet a jelentésvilágához.

Ám ennek a mobilos operációs rendszernek a népszerűsége hatására az android kifejezés hallatán a legtöbb ember elsősorban a mobiltelefonokra asszociál, és csak másodsorban jut eszébe az 'ember alakú' jelentés.

Lézer

Az angol laser szó magyarított formája a lézer, amely meglepő módon mozaikszó, tehát egy hosszabb szószerkezetből alkotott betűszó. A laser feloldása: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, vagyis ’indukált emissziós sugárzással kibocsájtott fényerősség/összefüggő fénysugár’. A lézer tehát egy olyan fényforrás, amely indukált emissziót használ egybefüggő fénysugár létrehozására.

Az első lézert az amerikai Theodore H. Maiman fejlesztette ki 1960-ban.

Sokfelé használjuk: műtéteknél, vizsgálatoknál, navigációnál (felületek, pozíciók letapogatása), felületek összeolvasztására, kiégetésére, fémpolírozásra, rakétatechnikában a hőkövetés ellensúlyozására, még a villámvédelemben is. Emellett a sci-finek köszönhetően a fegyverek, a rombolás eszközeként emlegetik, és történt ezen a területen egy metonimikus jelentésváltozás is, mert a lézer voltaképpen a rombolást végző fénysugár, ám a sci-fiben az ezt kibocsájtó fegyver nevére is értik.

Bódi Zoltán

| Még több lehetőség

0 Tovább

A Facebook-hozzászólók típusai - egy szellemes ábrán

A napokban találkoztam egy fantáziadús ábrával, amely az írásjelek szimbolikus jelentéséből kiindulva ábrázol néhány jellemző facebookos kommunikációs típust. Az írásjelek (pont, vessző, pontosvessző, gondolatjel, kötőjel, kettőspont stb.) szimbolikus jelentéssel bírnak, vagyis meg kell tanulni jelentésüket, általános kulturális örökség szabályozza őket, illetve a pontos értelmük kizárólag kontextusban, szövegkörnyezetben derül ki. Szövegkörnyezet nélkül csak általános jelentésük van.

Az alábbi ábra szerzője éppen ezeket az általános, szimbolikus jelentéstartalmakat használta ki, és kapcsolt az egyes írásjelekhez egy-egy jellegzetes facebookos párbeszéd-stratégiát, kommunikációs magatartástípust.

 

A pont lezár egy gondolatot, tehát világos a hozzá kapcsolt magatartás, a vessző elhatárol, rövid szünetet tart, a gondolatjel egy újabb gondolatot vezet be, különít el a többitől, a felkiáltójel és a kérdőjel értelme világos, a három pont elgondolkodtat, hezitál, továbbgondolásra késztet, a kettőspont szembesít két gondolatot, és az egyiket kifejti, és az összes többi jel nyilvánvalóan értelmezhető. Egyedül a pontosvessző értelmezése nehézkes egy kicsit, hisz ez az írásjel a vesszőnél erősebben határolja el a tételeket, ám ebben az ábrában mégis a „szereti összehozni a hasonló embereket” értelmezés szerepel. Ahogy mondani szokás, minden hasonlat sántít egy kicsit.

 

Bódi Zoltán

| Még több lehetőség

0 Tovább

WiFi a lámpában

Az Index beszámolt egy friss fejlkesztésről:

„Új technológia válthatja Kínában a rádióhullám-alapú wifit: sikeres kísérletek alapján kínai tudósok a LED-lámpák által küldött jelekkel működő vezeték nélküli internetes hálózat, a LiFi kialakításán dolgoznak, amely olcsóbb és könnyebben hozzáférhető lehet az ázsiai ország felhasználói számára.

A mikrochipekkel felszerelt egywattos LED-izzókkal végrehajtott kísérletek alapján akár 150 megabit per másodperces sebességű internetkapcsolatot is el tudnak érni, ami jobb, mint a Kínában működő wifi-hálózatok átlagos adatátviteli sebessége – mondja a sanghaji Futan Egyetem kutatását vezető Csi Nan professzor.

A professzor szerint a Kínában is egyre elterjedtebb, szinte mindenütt jelen levő LED-lámpák adta lehetőséget korlátlanul ki tudják majd használni, ellentétben az alacsony hatékonyságú és drágán működtetett wifi-hálózatokkal.

A kiforratlan Li-Fi technológiát egyelőre tesztelik, széles körű alkalmazására még várni kell.     A november 5-én kezdődő sanghaji nemzetközi ipari vásáron az érdeklődők már kipróbálhatnak 10 LiFi-szettet.

A LiFi kifejezést eredetileg Harald Haas, az Edinburgh Egyetem kutatója alkotta meg, és ötletét az interneten túl egyéb, világítástechnikán alapuló kommunikációs megoldásokra is kiterjesztette már. (Index: http://index.hu/tech/2013/10/18/wifi_utan_johet_a_lifi/)”

*

A LiFi mozaikszó szerkezetében igen könnyű felfedezni a WiFi analógiáját, csak a wireless rövidítéséből származó Wi előtagot a Light ’fény’ szóalakot felidéző Li előtag váltja fel, utalva ezzel is a technológia lényegére, a fénnyel történő adatátvitelre.

Harald Haas professzor munkáját az alábbi linken lehet megismerni: http://www.nutshell-videos.ed.ac.uk/harald-haas-d-light/

 

Bódi Zoltán

| Még több lehetőség

0 Tovább

Skeumorphic design

Ennek a kifejezésnek a pontos kiejtésekor is sokan zavarba jönnek, ráadásul az alakja sem tűnik ismerősnek, pedig sokkal gyakrabban találkozunk vele, mint gondolnánk. A skeumorf angolosan skeumorph egy olyan díszítő eljárás, amely egy eredeti díszítőmotívumot, formai elemet, szerkezeti részletet próbál utánozni másféle anyagokkal, dizájnelemekkel úgy, hogy az eredeti funkciót is csak utánozza. Ugyanúgy használatos volt ez az eljárás az antik építészetben, mint a legújabb digitális felhasználói felületek formatervezése során. Skeumorf felület például egy olyan díszítőmotívum egy ház falán, amely egy régi épület egyik olyan elemét imitálja, amelynek akkoriban valóban funkciója volt. De ugyanilyen skeumorf díszítés látható egyes régi autókon, amelyek a még régebbi faberakásos autók szerkezetét utánozzák valódi fa használata nélkül.

 

A modern, digitális eszközök, szoftverek felhasználói felületének grafikai tervezésekor is előszeretettel használják a skeumorfizmust, amelynek az a lényege, hogy egy fizikailag létező felületet, formát próbálnak utánozni grafikai elemekkel. Jó példa erre, amikor egy érintőképernyő felületére forgatható gombot terveznek, amelyet valóban lehet forgatni, de persze nem fizikailag, csak érintés útján, vagy amikor egy bőrkötésű mappát vagy egy fából készült könyvespolcot utánoz a grafikai dizájn, és az alkalmazás funkciója valóban alkalmazkodik az eredeti füzethez vagy könyvespolchoz.

 

A skeumorf görög eredetű szóösszetétel, és a skeuos ’szerszám’, ’eszköz’ és a morphe ’alak’ szavakból áll. Az angol skeumorph szót [ˈskjuːəmɔrf] forában ejtjük ki, és gyakran fordul elő a skeumorphic design szerkezetben.

Bódi Zoltán

| Még több lehetőség

0 Tovább

Flat design - az új őrület

A felhasználói felületek, idegen szóval a user interface-ek tervezésében a legújabb trend a flat design, ezt látni manapság a legtöbb modern felhasználó felületen, legutóbb a 2013 szeptemberében kiadott iOS 7 operációs rendszeren is. A flat design lényege, hogy grafikai minimalizmusra törekszik, egyszerű formákat használ (kör, négyzet, háromszög), élénk színeket, nagy fehér felületeket és foltokat, inkább kétdimenziós felületeket láthatunk. A háromdimenziós grafikai divat korát átléptük tehát, és újra terjed az egyszerű, lapos felület.

A flat design szószerkezet előtagja az érdekes számunkra, hisz a design közismert (jelentése ’formatervezés’), és már át is írjuk dizájn formában. A flat ebben az esetben azt jelenti, hogy ’lapos’, ’sima’. A flat design elnevezés tehát a látvány formavilágára, az alapvetően kétdimenziós, sík, lapos felületek ábrázolására utal. A kifejezés lényege úgy érthető meg igazán, hogy ezzel gyökeresen ellentétes az a grafikai tervezésmód, amelynek a lényege, hogy a valóságos formákat, felületeket a lehető legjobban szeretnék utánozni grafikai elemekkel.

 

(A kép forrása: http://www.webappers.com/2013/07/18/free-minimalist-flat-design-social-media-icons/)

Bódi Zoltán

| Még több lehetőség

0 Tovább

Netidők Blogtársaság

blogavatar

Digitális talkshow írásban is. Itt a Netidők! Ez a Netidők c. rádióműsor (Petőfi Rádió) blogja. Mindaz, ami elhangzik az adásban, meg ami nem.

Utolsó kommentek